hosting menu left
hosting menu right

top of hosting header
hosting plan ico 1
hosting plan ico 2
hosting plan ico 3


bottom of hosting header
website hosting main area top
Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości 
Start O NAS metryczka szkoły
METRYCZKA SZKOŁY PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 29 października 2010 00:00

 

Sejmowa ustawa o systemie oświaty z dnia 25 lipca 1998 roku wprowadziła w naszym kraju trzyetapowy system edukacji: 6 -letnia szkoła podstawowa, 3 -letnie gimnazjum i 3 -letnie liceum lub technikum albo 2 -letnia szkoła zawodowa. W gminie Krasnosielc utworzono Publiczne Gimnazjum w Krasnosielcu. Rada Gminy ogłosiła konkurs na dyrektora i w jego wyniku od 1 września 1999 roku dyrektorem gimnazjum został p. Mirosław Chodkowski.

Uchwałą Rady Gminy w 2008r. utworzono Zespół Szkół w Krasnosielcu, w którego skład wchodzi Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II. Od 2008 roku dyrektorem Zespołu Szkół jest p. Andrzej Maluchnik, a jego zastępcy to p. Anna Kardaś.

Gimnazjum dzieli budynek wspólnie ze szkołą podstawową. Część budynku zajęta przez gimnazjum to drugie piętro (9 izb lekcyjnych). Lekcje wychowania fizycznego odbywają się we wspólnej ze szkołą podstawową "dużej" sali gimnastycznej i zastępczej "małej" umiejscowionej w zaadoptowanym pomieszczeniu piwnicznym. Jesienią 2008r. oddane zostało do użytku nowe boisko szkolne. W roku 2011 zakończono rozbudowę szkoły - w nowym skrzydle mieści się stołówka, świetlica oraz kilka sal lekcyjnych.

Do Publicznego Gimnazjum w Krasnosielcu uczęszczają uczniowie - absolwenci czterech szkół podstawowych:

·Szkoły Podstawowej w Krasnosielcu,

·Szkoły Podstawowej w Drążdżewie,

·Szkoły Podstawowej w Rakach,

·Szkoły Podstawowej w Amelinie.

Tworzą oni 9 oddziałów (w roku 2015/2016).

Liczba uczniów Publicznego Gimnazjum w Krasnosielcu - 179

Liczba uczniów  Publicznej Szkoły Podstawowej w Krasnosielcu - 240

Kadra Pedagogiczna Zespołu Szkół w Krasnosielcu liczy 45 nauczycieli.

 

Nowości


website hosting main area bottom

Strona optymalizowana dla Google Chrome, Mozilla Firefox, IE 7/IE 8 1280x1024x32.

Wykorzystywanie treści strony oraz materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody administratora strony ZABRONIONE!

©2010-2017 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krasnosielcu, ul. Ogrodowa 2a, 06-212 Krasnosielc, tel. 29717-50-88, by mgr Mariusz Bobiński.

Stworzone dzięki Joomla!