Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017 w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krasnosielcu Drukuj
piątek, 23 czerwca 2017 00:00

Koniec roku szkolnego to dla każdego ucznia chwila niezwykle radosna, niosąca za sobą trud dziesięciu miesięcy nauki, jednocześnie jednak rozpoczynająca okres dwumiesięcznej zabawy, rozrywki i beztroski.
W tym roku szkolnym 2016/17 uroczyste zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół w Krasnosielcu odbyło się 23 czerwca. Po odśpiewaniu hymnu państwowego przewodnicząca samorządu szkolnego uczennica kl. III b Julia Pochoda zameldowała gotowość społeczności szkolnej na uroczystości. Następnie poprosiła o zabranie głosu Dyrektora Zespołu Szkół pana Andrzeja Maluchnika.

Podziękował on uczniom i nauczycielom za wysiłek włożony w proces dydaktyczno-wychowawczy. Podsumował wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz osiągnięcia uczniów w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Egzamin gimnazjalny najlepiej napisali: Pochoda Patryk kl. III b, Szymon Larenta kl. III b, Julia Jaworska kl. III a. Uczniowie zostali wyróżnieni nagrodami książkowymi. W tym roku szkolnym tytuł Stypendysty Wójta Gminy Krasnosielc wraz z listem gratulacyjnym, za szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty otrzymali uczniowie: Barbara Kaczorek, Sebastian Jędrzejewski, Paulina Napierkowska i Juliusz Siemiątkowski. Natomiast za wysokie osiągnięcia sportowe i godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim otrzymali: Diana Grabowska, Daria Kruk i Bartosz Budny. Wręczenie stypendiów odbyło się 22 czerwca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

 

W dalszej części uroczystości miało miejsce najpiękniejsze wydarzenie- wręczenie nagród książkowych uczniom, którzy osiągnęli średnią ocen powyżej 4,5 oraz wzorowe zachowanie. W tym roku nagrodzonych zostało 37 uczniów z klas I-III. Potem dyrektor wymienił uczniów szczególnie wyróżniających się w nauce tzw. „Złotą dziesiątkę”. Są to następujące osoby:

L.p.

Nazwisko i imię

Klasa

Średnia ocen

Ocena z zachowania

1

Andruchewicz Wiktoria

III A

5,67

Wzorowe

2

Kaczorek Barbara

III A

5,60

Wzorowe

3

Olkowska Barbara

III A

5,53

Wzorowe

4

Oleksy Julia

III A

5,40

Wzorowe

5

Jędrzejewski Sebastian

II B

5,40

Wzorowe

6

Grabowska Diana

II A

5,27

Wzorowe

7

Zduńczyk Ewa

II A

5,22

Wzorowe

8

Zega Aleksandra

II B

5,20

Wzorowe

9

Wieczorek Marta

II A

5,13

Wzorowe

10

Szewczak Jakub

I A

5,08

Wzorowe

Nagrody odebrali też uczniowie, którzy osiągnęli sukcesy w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, a także aktywnie działający na rzecz szkoły.

Następnie odbyło się ślubowanie trzecioklasistów na sztandar szkoły i przekazanie go uczniom klas drugich. Po wyprowadzeniu sztandaru dyrektor oraz wychowawcy klas trzecich wręczyli dyplomy ukończenia gimnazjum. W tym roku Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II ukończyło 60 uczniów.

Coroczną tradycją w naszej szkole jest wyróżnienie statuetką Absolwenta Roku jednego z uczniów klas trzecich. Nagrodę przyznała kapituła, w skład której weszli: Dyrektor Zespołu Szkół Andrzej Maluchnik, wychowawcy klas trzecich: Nina Grabowska, Agnieszka Gałązka, Robert Pawłowski, który jednocześnie był sekretarzem kapituły. Kandydatami nominowanymi przez członków kapituły, byli: Andruchewicz Wiktoria, Jaworska Julia, Kaczorek Barbara, Olkowska Barbara, Oleksy Julia, Pochoda Julia, Pochoda Patryk. Każdemu z nich przyznano punkty w skali od 1do 7 w pięciu kategoriach:

- wynik egzaminu gimnazjalnego, czyli suma wyników wszystkich 6 jego części,

- średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły,

- udział w konkursach (uzyskane tytuły laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych i zawodów sportowych oraz udział uczniów w poszczególnych etapach),

- praca społeczna, czyli stopień angażowania się uczniów z inicjatywą na rzecz szkoły i środowiska lokalnego,

- zachowanie w szkole i poza nią.

Po zsumowaniu punktów tytuł oraz statuetkę Absolwenta Roku kapituła przyznała Barbarze Kaczorek z klasy III a.

Następnie dyrektor podziękował za współpracę przewodniczącej Rady Rodziców p. Ewie Mamińskiej i wiceprzewodniczącej p. Agnieszce Olbryś.

Na koniec uroczystości młodzież klas trzecich przygotowała krótką część artystyczną pod kierunkiem wychowawców: N. Grabowskiej, A. Gałązki i R. Pawłowskiego. Po zakończonej akademii dyrektor podziękował wszystkim, życzył udanych i bezpiecznych wakacji. Potem wychowawcy wraz z uczniami udali się do sal lekcyjnych, gdzie rozdane zostały świadectwa.

~M. Sierak